Limitar la búsqueda a ejemplares disponibles
Listado de TÍTULOS REVISTA:
Página de resultados   Ant Sig
Guardar los marcados Guardar todos de la página
Mark   Año Entradas
Anu Soc. Catalana Econ   1987- 1
Anu. soc. cons. dir.   1999 1
Anu. soc. Esp. (Ed. impr.)   2004 1
Anu. Soc. Eusko-Folk.   1934 1
Anu. stat. Repub. Social. Rom.   1989 1
Anu. teatr.   2001 1
Anu. Think EPI   2007- 1
Anu. Univ. Bucur.   1998 1
Anu. Univ. Coimbra   1989 1
Anu. - Univ. Deusto   1993 1
Anu. Univ. Iasi   1935 1
Anu. Univ. Lisboa   1983 1
Anu. Univ. "Regele Ferdinand I" Cluj   1943 1
Anuari   1907- 1
Anuari d'Anglès   1983- 1
Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona   2010- 1
Anuari d'arquitectura ibèrica   1987- 1
Anuari de biblioteconomia, documentació i informació BIBLIODOC   2006 1
Anuari de dret polític   1983 1
Anuari de filologia (Secció A, Filologia anglesa i alemana)   2004 1
Anuari de filologia (Secció B, Estudis àrabs)   2003 1
Anuari de filologia ( Secció C, Llengua i literatura catalanes)   1999 1
Anuari de Filologia ( Secció D, Studia Graeca et Latina)   2004 1
Anuari de Filologia (Secció E, Estudis hebreus i arameus)   2004 1
Anuari de Filologia ( Secció F, Estudios de Lengua y Literatura españolas)   2002 1
Anuari de Filologia ( Secció G, Filologia romànica)   2004 1
Anuari de Filologia (Secció H, Lingüística)   2004 1
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura   1990- 1
Anuari de l'Associació per a les Naciones Unides a Espanya   1999- 1
Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüistica i Literatura   1934 1
Anuari del Institut d'Estudis Catalans   1907- 1
Anuari econòmic comarcal   1995- 1
Anuari estadístic de la ciutat de L'Hospitalet   1992- 1
Anuari estadístic de la ciutat de València (CD-ROM)   2000- 1
Anuari estadístic de la ciutat de València (Ed. impresa)   2007 1
Anuari polític de Catalunya     1
Anuari (Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona)   1947- 1
Anuari. (Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona)   2012 1
Anuari SOCADI de Documentació e Informació   1997- 1
Anuari (Societat Catalana d'Economia)   1987- 1
Anuario   9
Anuario (Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación)   2009 1
Anuario (Academia de Derecho, Universidad de Granada)   1890 1
Anuario académico (Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (Madrid))   2003- 1
Anuario académico (Universidad de San Carlos de Guatemala)   1982 1
Anuario académico (Universidad Pontificia de Comillas)   195-? 1
Anuario ADC Dircom   1996- 1
Anuario (AEDEMO)   198-? 1
Anuario agrario     1
Anuario ALCECOOP   1980- 1
Guardar los marcados Guardar todos de la página
Página de resultados   Ant Sig