Limitar la búsqueda a ejemplares disponibles
Listado de COLECCIÓN:
Página de resultados   Ant Sig
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Mark   Media Año
Publicacions de divulgació general. Els valencians i el territori ; / 7     
      Les vies romanes del territori valencià / Ferran Arasa i Gil, Vicenç M. Rosselló i Verger B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
Publicacions de Divulgació Técnica.Territori ; / 9     
      El entorno metropolitano de Alacant-Elx : reconocimiento territorial B.Hypatia-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2000
Publicacions de El Centre Verd      
      Zonas húmedas ibéricas : ponencias de las II Jornadas Ibéricas sobre Estudio y Protección de las Zona C.D. Agua y Medio Ambiente :DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1988
Publicacions de la Càtedra de Promoció de la Salut ; / 10     
      Promoción de la salud en el Arco Mediterráneo = Health promotion in the Mediterranean Arc / Dolors Ju B.Fac.Cc.Salud(Z)-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2014
Publicacions de la Fundació Salvador Vives Casajuana ;    
      Les barcelonines a les darreries de l'Edat Mitjana (1370-1410) / Teresa-María Vinyoles ; pròleg del D B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1976
      Les Corts generals de Pau Claris : dietari o procés de Corts de la Junta General de Braços del 10 de B.Derecho-Historia del Dcho.:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1976
      Dietari de Jeroni Pujades. Vol.1, (1601-1605) / edició a cura de Josep Ma. Casas Homs ; pròleg de A. B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1975
      Dietari de Jeroni Pujades. Vol.2, (1606-1610) / edició a cura de Josep Ma. Casas Homs B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1975
15 entradas adicionales    
Publicacions de la Fundació Salvador Vives Casajuana ; 41      
      Poemes hebraics de jueus catalans : (segles XI-XV) / traducció de l'hebreu per Eduard Feliu i Mabres B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1976
Publicacions de la Fundació Salvador Vives i Casajuana ; / 111-112     
      El fogatge de 1497 : estudi i transcripció / Josep Iglésies B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1992
Publicacions de la Generalitat Valenciana      
      De València a Roma a través dels Borja / Congrés Conmemoratiu del 500 Aniversari de l'Any Jubilar d'A B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
Publicacions de la Presidència ;    
      Francesc Eiximenis (c.1330-1409) : el context i l'obra d'un gran pensador català medieval ; [actes de B.Filosofía-Depósito:USO INTERNO   MAT. IMPRESO 2015
      Sardegna catalana / a cura di A.M. Oliva e O. Schena B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2014
Publicacions de la presidencia (Institut d'Estudis Catalans). Serie major ; / 2     
      Ciutats mediterrànies : civilització i desenvolupament ; Seminari Internacional, Barcelona, 16 - 18 d B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2015
Publicacions de la presidencia. Serie major ; / 2     
      Ciutats mediterrànies : civilització i desenvolupament ; Seminari Internacional, Barcelona, 16 - 18 d B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2015
Publicacions de la Residència d'Investigadors ; / 1     
      La salut en la història d'Europa / Jon Arrizabalaga, Àlvar Martínez Vidal, José Pardo Tomás Medicina-Historia Medicina:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
Publicacions de "La Revista" ; / 2a sèr., v. 43     
      "La Revista" (1915-1936) : la seva estructura : el seu contingut / Maria Carme Ribé B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1983
Publicacions de la Secció de Ciències / dirigida per Josep Mª Bofill i Pichot. Fauna de Catalunya    
      Entolomología de Catalunya. Hemípters. Fascicle I : Generalitats i classificació : Famílies / per N'A B.Huesca.Politécnica-Fondo Antiguo:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1920?
      Entomologia de Catalunya : Neuròpters. Fascicle I, Neuròpters propis / pel Llongí[sic] Navás B.Huesca.Politécnica-Fondo Antiguo:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1923
      Entomologia de Catalunya. Neuròpters. Fascicle II, Mecòpters / per Llongí[sic] Navás B.Huesca.Politécnica-Fondo Antiguo:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1926
      Entomologia de Catalunya. Neuròpters. Fascicle III, Rafidiòpters / per Llongí[sic] Navás B.Huesca.Politécnica-Fondo Antiguo:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1934
Publicacións de la Secció de Música / Biblioteca de Catalunya ;    
      Historia de Joseph [Música impresa] / Oratori de Lluís Vincenç Gargallo ; Estudi i transcripció a càr B.Filosofia-Mediateca :DISPONIBLE   MUSICA IMPRESA 1986
      Obres completes [Música impresa] : III.1 : Completes A 15 / Francesc Soler ; estudi i transcripció a B.Filosofia-Mediateca :DISPONIBLE   MUSICA IMPRESA 1988
      Sis quintets per a instruments d'arc i orgue o clave obligat [Música impresa] / Antoni Soler, (1729-1 B.Filosofia-Mediateca :DISPONIBLE   MUSICA IMPRESA 1933
Publicacions de la Secció d'Estampes, Gravats i Mapes ; / 7     
      Enric-Cristòfol Ricart : gravador del noucentisme / Maria Rosa Planas i Banús B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1988
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona      
      Elaboració i validació d'una tècnica d'intervenció en les alteracions instrumentals en nens de 3 a 10 B.CAI UNIV-ICE-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1985
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. Facultat de Lletres      
      Anàlisi del funcionament qualitatiu dels centres estatals d'Educació General Básica a Catalunya / Jos B.CAI UNIV-ICE-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1984
Publicacions de la Universitat d'Alacant      
      El agua en el imaginario medieval : los reinos ibéricos en la Baja Edad Media / Mª Isabel del Val Val B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2016
Publicacions de la Universitat de Barcelona ; / 3     
      Sons i fonemes de la llengua catalana / Antoni M. Badia i Margarit B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1988
Publicacions de l'Abadia de Montserrat      
      Veus : curs comunicatiu de català. 1, Llibre d'exercicis i gramàtica / Marta Mas Prats, Albert Vilagr B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2010
Publicacions de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus ; / 24     
      I Col·loqui d'història del monaquisme català, Santes Creus 1966 B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1969
Publicacions de l'I. C. E. de la Universitat de Barcelona. Sèrie Seminaris ; / 4     
      Ecología i educació / Genís Cano ... [et al.] B. Ciencias. Física/Química-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1980
Publicacions de l'Insitute de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona      
      Bilingüisme i educació : 2on seminari : ponències i comunicacions presentades al Seminari de Bilingüi B.Educación-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1976
Publicacions de l'Institut de Ciences de l'Educació. Universitat de Barcelona. Sèrie Seminari ; / 17     
      Enseñanza en dos lenguas y resultados escolares / IX Seminario sobre "Educación y Lenguas" ; coordina B.Educación-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1985
Publicacions de l'Institut de Ciències. Col.lecció de cursos de física i matemàtica    
      Els elements discrets de la materia i la radiació : conferencies / per E. Terradas ; recullides per J B. Ciencias. Física/Química-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1915
      Poincaré i la teoria de les equations diferencials / Jacques Hadamard ; recullides par E. Terradas i B.Ciencias.Matemáticas:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1912
      Qüestions de mecànica clàssica i relativista : conferences donades el gener de 1921 / per T. Levi Civ B. Ciencias. Física/Química-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1922
Publicacions de l'Institut de Ciències / dirigida per Josep Mª Bofill i Pichot. Fauna de Catalunya    
      Entolomología de Catalunya. Dípters. Fascicle I : Generalitats i classificació / pel Josep Arias Enco B.Huesca.Politécnica-Fondo Antiguo:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1914?
      Entomología de Catalunya. Coleòpters. Fascicle I, Coleptera Adephaga : Fam. Carabidae, Subfam. Carabi B.Huesca.Politécnica-Fondo Antiguo:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1915?
Publicacions de l'Institut de Ciències. Flora de Catalunya      
      Flora de Catalunya : enumeració i descripció de les plantes vasculars espontanies de l'antic principa B.Huesca.Politécnica-Fondo Antiguo:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1936
Publicacions de l'Institut de Sociolingüística Catalana      
      El conocimiento de la lengua catalana : 1975-1986 / Jacqueline Hall B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
Publicacions de l'institut de Sociolingüística Catalana. Documents de treball ;    
      Polítiques lingüistiques a països plurilingües : cicle de conferències, Barcelona, novembre-desembre B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
      Rússia i Catalunya : primeres jornades de cultura catalana a Sant Petersburg, 1-5 d'abril de 1996 / B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
Publicacions de l'Institut de Sociolingüística Catalana. Serie Documents de treball ; / 1     
      Transmissió dels idiomes en les parelles lingüísticament mixtes / Francesc Xavier Vila i Moreno B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
Publicacions de l'Institut de Sociolingüística Catalana. Sèrie Estudis ;    
      Difusió social del coneixement de la llengua catalana : anàlisi de les dades lingüístiques del padró B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
      Estudis i propostes per a la difusió de l'ús social de la llengua catalana / Direcció General de Polí B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
      Estudis i propostes per a la difusió de l'ús social de la llengua catalana. Vol.1, Plantejaments prel B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
      Estudis i propostes per a la difusió de l'ús social de la llengua catalana. Vol.2, Situació i evoluci B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
3 entradas adicionales    
Publicacions de l'Institut de sociolingüística catalana : Sèrie monografies ;    
      Actes del 2n congrés europeu sobre planificació lingüística : Andorra la Vella, 14,15 i 16 de novembr B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B. Huesca. Empresa/Gestión-Biblioteca Sala de Lectura:DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2003
      Perspectives de la llengua catalana a l'àrea barcelonina / Miquel Strubell ; Joan M. Romaní B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1986
      Realitat lingística a la Val d'Aran / Teresa Climent B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1986
Publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans. Secció de ciències. Collecció de cursos de física i m      
      Sobre funcions de dues variables complexes : Conferències donades el maig del 1933 / per F. Severi B.Ciencias.Matemáticas:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1934
Publicacions de l'Institut d'Estudis Ceretans ;    
      Estat de la investigació sobre el Neolític a Catalunya : 9è Col.loqui Internacional d'Arqueologia de B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1992
      Els pobles pre-romans del Pirineu / 2 Col·loqui Internacional d'Arqueología de Puigcerdà B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1978
      Prehistòria i arqueologia de la Conca del Segre : homenatge al Prof. Dr. Joan Maluquer de Motes / 7è B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1988
      Protohistoria Catalana : 6è Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, 7-9 de desembre de 1 B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1986
Publicacions de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació Provincial de Lleida      
      Setmana d'Arqueologia Medieval : resums de les conferències B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1986
Publicacions de l'Institut Municipal d'Història ; / 7     
      L'obra de Richard Wagner a Barcelona / Alfonsina Janés i Nadal ; próleg de Manuel Valls ; pórtic de J B.Filosofia-Mediateca :DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1983
Publicacions de l'oficina d'estudis jurídics    
      Dret civil vigent a Catalunya. Volum I, Preliminars / per Antoni M. Borrell i Soler B.Derecho-Dcho. Civil:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1923
      Dret civil vigent a Catalunya. Volum II, Drets reals / per Antoni M. Borrell i Soler B.Derecho-Dcho. Civil:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1923
      Dret civil vigent a Catalunya. Volum III, Obligacions. Donacions / per Antoni M. Borrell i Soler B.Derecho-Dcho. Civil:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1923
      Dret civil vigent a Catalunya. Volum IV, Dret de família / per Antoni M. Borrell i Soler B.Derecho-Dcho. Civil:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1923
      Dret civil vigent a Catalunya. Volum V, Sucesions per causa de mort / per Antoni M. Borrell i Soler B.Derecho-Dcho. Civil:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1923
Publicacions d'Economia ; / 4     
      Contabilidad / J. Clavet ... [et al.] B.Hypatia-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1980
Publicacions del Centre Cultural d'Alcoi ; / 148     
      Alain Manzano : alquímia / Arthur Rimbaud, Jesús Pastor, Fernando Garcín B. Campus Teruel-Sala:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
Publicacions del Cercle d'Estudis Històrics i Socials "Guillem Oliver" del Camp de Tarragona ;    
      De l'erudit al turista : inici de la projecció del patrimoni artístic i cultural de Tarragona (1834-1 B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2004
      Guerra civil a les comarques tarragonines / Jordi Piqué Padró, Josep Sánchez Cervelló (coords.) ; prò B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
Publicacions del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Girona      
      Ricard Giralt Casadesús / Ricard Giralt Casadesús, Ignasi Solà-Morales, Beatriz Colomina, Montserrat B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1982
Publicacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya      
      Kahn : libraries = bibliotecas / coordinación general Bea Goller ; selección de textos al cuidado de B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
Publicacions del Col·legi Universitari de Girona ; / 1     
      Santiago Sobrequés i Vidal : Biografía d'un historiador gironí / Josep María Salrach i Marés B.Filosofía-Depósito:USO INTERNO   MAT. IMPRESO 1974
Publicacions del Consell Insular de Mallorca. Sèrie arxius : instruments de descripció documental ;    
      Inventari de l'arxiu Municipal de María de la Salut / Laura Marcús Maimó B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
      Inventari de l'arxiu municipal de Marratxí B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2000
      Inventari de l'arxiu municipal de Pollença / equip tècnic: Isabel Garau Llompart, Juan José Riera Fer B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
      Inventari de l'Arxiu Municipal de Vilafranca de Bonany / equip tècnic Eva Cardell Ramis, Margalida Mo B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
2 entradas adicionales    
Publicacions del Cursos de LLengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat ;    
      Cristians valencians baix l'islam : de l'any 1000 a la conquista : conferencia pronunciada en motiu d B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
      El parlar apichat de la comarca de l'Horta de Valencia : caracteristiques i estat actual : conferenci B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
      El valencià llengua viva : conferencia pronunciada en motiu de la clausura dels Cursos de LLengua i C B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1986
Publicacions del Departament de Filologia Hispànica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sèrie L / 3     
      La fonologia catalana i el cicle fonològic / Joan Mascaró B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1983
Publicacions del Departament de Música ;    
      Celos aún del aire matan : ópera del siglo XVII / texto de Calderón ; y música de Juan Hidalgo ; por B.Filosofia-Mediateca :DISPONIBLE   MUSICA IMPRESA 1933
      La música a Catalunya fins al segle XIII / per Higini Anglès B.Filosofia-Mediateca :DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1988
      El villancico i la cantata del segle XVIII a Valencia [Música impresa] / Vicenç Ripollés B.Filosofia-Mediateca :DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1935
      El villancico i la cantata del segle XVIII a València / per Vincenç Ripollès B.Filosofía-CSIC:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1935
Publicacions del Departament de Música (Biblioteca de Catalunya) ;    
      Celos aún del aire matan : ópera del siglo XVII / texto de Calderón ; y música de Juan Hidalgo ; por B.Filosofia-Mediateca :DISPONIBLE   MUSICA IMPRESA 1933
      Els madrigals i la missa de difunts d'en Brudieu [Música impresa] / transcripció i notes històriques B.Filosofia-Mediateca :DISPONIBLE   MUSICA IMPRESA 1921
      El villancico i la cantata del segle XVIII a València / per Vincenç Ripollès B.Filosofía-CSIC:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1935
Publicacions del gabinet d'Estampes, Mapes i Gravats ;    
      Ismael Smith, gravador / Enrique García Herraiz i Carmina Borbonet i Sant B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
      El llibre com a obra d'art a la Catalunya vuitcentista (1850-1910) / Pilar Vélez B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
      Pasqual Pere Moles i Corones : València 1741-Barcelona 1797 / Rosa Ma. Subirana i Rebull ; pròleg de B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Página de resultados   Ant Sig