LEADER 00000nam 2200277 i 4500 
008  130204s2013  sp a  r   000 0 spa d 
017  D.L.C.322-2012 
020  9788498878165 
040  SpMaBN|dUZ.FL 
080  811.134.2(076.1) 
100 1 Barros Lorenzo, Rocío 
245 10 Letra y música :|bactividades para el aula de español B2-
    C1 /|cRocío Barros Lorenzo, Rosa Ana Paz Doce 
260  Santiago de Compostela :|bUSC, Servizo de Publicacións e 
    Intercambio Científico,|cD.L. 2013 
300  92 p. :|bil. ;|c30 cm +|e1 CD-ROM 
440 0 Cuadernos de español como lengua extranjera.|pMúsica ;|v3 
594  Título tomado de la cubierta 
650 04 Lengua española|xEjercicios 
700 1 Paz Doce, Rosa Ana 
Ubicación Signatura Tipo de préstamo Estado Notas
 B.Filosofía-Sala General  806-07/BARR    PRÉSTAMO LARGO  DISPONIBLE
 B.Filosofía-Sala General  CDRG 113    PRÉSTAMO LARGO  DISPONIBLE