Limitar la búsqueda a ejemplares disponibles
Listado de SIGNATURAS:
Página de resultados   Ant Sig
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Mark   Media Año
K 55      
      Tècniques d'escriptura : domini pràctic de frases,puntuació,coherència i cohesió textuals / Eusebi Co K 55 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
K 56      
      Estudi lingüístic dels parlars de les comarques del nord de Castelló / Lluís Gimeno Betí K 56 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1994
K 57      
      El conocimiento de la lengua catalana : 1975-1986 / Jacqueline Hall K 57 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
K 58      
      Entorn de la història de la llengua / Joan Miralles i Monserrat ; pròleg de Josep Massot i Muntaner K 58 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE, B.Huesca-Salud/Deporte-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
K 59      
      El convit / Miquel Pairolí K 59 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
K 60      
      El parlar del Pallars / Pep Coll K 15 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
K 61 / 1      
      Estudis de sintaxi catalana. 1, canvi i caiguda de les preposicions, substantivació de l'infinitiu, l K 61 / 1 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1985
K 61 / 2      
      Estudis de sintaxi catalana. 2, reflexions sobre els pronoms febles, concordançia del participi passa K 61 / 2 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1982
K 62      
      Història i cultura popular / Joan Miralles i Monserrat BD-398(460.32)/MIR/his ; B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
K 63      
      Qüestions controvertides de sintaxi catalana / Joan Solà K 63 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
K 64      
      Estiu tot l'any / Anton M. Espadaler K 64 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1996
K 65      
      Informe sobre la lengua catalana / Josep Melia K 65 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1970
K 66      
      La Llengua de les sirenes : reflexions sobre el català a l'Aragó i altres anècdotes frontereres / Jos K 66 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2014
K 67      
      Els Refranys catalans / estudi introductori, classificació temática i selecció de Maria Conca K 67 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1996
K 68      
      Paraules, coses / Joan Anselm Ginard K 68 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
K 69      
      Pompeu Fabra, Sanchis Guarner, i altres escrits / Joan Solà K 69 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1984
K 70/1      
      Escrits lingüístics / Antoni de Bofarull ; edició a cura de Jordi Ginebra RES 7204 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1987
K 70/2      
      Gramatica y apología de la llengua cathalana / Josep Pau Ballot ; edició a cura de Mila Segarra K 70/2 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1987
K 70/3      
      Diccionari Aguiló : materials lexicogràfics / aplegats per Mariàn Aguiló i Fuster ; revisats i public K 70/3 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
K 70/4      
      Diccionari Aguiló : materials lexicogràfics / aplegats per Mariàn Aguiló i Fuster ; revisats i public K 70/3 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
K 70/5      
      Diccionari Aguiló : materials lexicogràfics / aplegats per Mariàn Aguiló i Fuster ; revisats i public K 70/3 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
K 70/6      
      Diccionari Aguiló : materials lexicogràfics / aplegats per Mariàn Aguiló i Fuster ; revisats i public K 70/3 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
K 70/7      
      Escrits filològics / Josep Balari i Jovany ; edició a cura de Pere J. Quetglas K 70/7 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
K 70/8      
      Ensayo de gramática de catalán moderno ; Contribució a la gramatica de la llengua catalana / Pompeu F K 70/8 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
K 70/9      
      Gramàtica valenciana / Manuel Sanchis Guarner ; edició a cura d'Antoni Ferrando K 70/9 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
K 71      
      Digues que m'estimes encara que sigui mentida : sobre el plaer solitari d'escriure i el vici comparti K 71 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
K 72      
      L'auca del senyor Esteve (abreujada) / per Santiago Rusiñol ; anotacions en el text Josep Maria Prim K 72 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1980
K 73      
      Societat de la informació : noves tecnologies i internet : diccionari terminològic / direcció Ester F K 73 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2000
K 74      
      La Cuina dels Països Catalans : reflex d'una societat / Eliana Thibaut i Comelada [sic] K 74 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
K 75      
      Diccionari ortogràfic / redactat sota la direcció de Pompeu Fabra K 75 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1937
K 76      
      Diccionari d'onomatopeies i altres interjeccions : amb equivalències en anglès, espanyol i francès / K 76 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2010
K 77      
      Fonologia catalana / Eulàlia Bonet, Maria-Rosa Lloret ; pròleg de Joan Mascaró K 77 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
K 78      
      Cassoles de peix / Mariona Quadrada K 78 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
K 79      
      Agonia de llum / Mercè Rodoreda ; a cura d'Abraham Mohino i Balet K 79 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
K 80      
      Terminologie de la culture des céréales à Majorque / par Pierre Rokseth K 80 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1923
K 81      
      Gramática catalana / Pompeu Fabra ; prefaci de Joan Coromines K 81 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1969
K 82      
      Episodis d'història de la llengua catalana / Joan Solà K 82 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
K 83      
      Liberalisme i normalització lingüística / Albert Branchadell K 83 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
K 84      
      Lingüística i normativa / Joan Solà K 84 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
K 85      
      Manual de pronunciació : criteris i exercicis d'elocució / Josep Anton Castellanos i Vila K 85 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2012
K 86      
      Sobre lexicografia catalana actual / Hélène Beaulieu...(et la.) ; pròleg i edició a cura de Joan Solà K 86 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1992
K 87      
      Sintaxi normativa : estat de la qüestió / Joan Solà K 87 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1994
K 88      
      Discursos per la llengua / Joan Miralles i Monserrat K 88 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
K 89      
      Aproximació lingüística als inicis de la llengua catalana (segles VIII al XIII) / Lluís Gimeno Betí K 89 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
K 90      
      Relaciones de las culturas castellana y catalana : encuentro de intelectuales, Sitges, 20-22 diciembr DC 2657 ; B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1983
K 91      
      Catalunya fa mil anys : notes històriques en ocasiò del Mil-lenari / [Ramon d'Abadal i de Vinyals] K 91 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1988
K 92      
      Suplemento al Diccionario crítico de los escritores catalanes (Burgos, 1949) / per Joan Corominas K 92 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1973
K 93      
      Ortografía catalana / Joan Badia, Jordi Grifoll K 93 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
K 94      
      Llenguatge i identitat : lexicosofia catalana : Simpòsium celebrat a Vivarium (Tavertet) els dies 12- K 94 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1994
K 95      
      Xiscle / Manuel Queralt K 95 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Página de resultados   Ant Sig