Limitar la búsqueda a ejemplares disponibles
Listado de SIGNATURAS:
Página de resultados   Ant Sig
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Mark   Media Año
D16-1995/12      
      Castro / António Ferreira ; Ediçâo, introduçâo e notas, María Rosa Álvarez Selllers D16-1995/12 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2000
D16-1995/13      
      Obra dramática / Hrotsvitha ; introdución, edición, tradución e notas, Xosé Carlos Santos Paz D16-1995/13 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2000
D16-1995/14      
      Desbaratos / Llorenç Villalonga D16-1995/14 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
D16-1995/15      
      O espaço literário do teatro : estudos sobre literatura dramática portuguesa I / José Oliveira Barata D16-1995/15 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
D16-1995/16      
      Nun pregue de veludo (fagamos comedia ) / Alexandre Ballester ; prólogo, tradución e notas, Xesús Gon D16-1995/16 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
D16-1995/17      
      O teatro de Xan da Cova: la galiciana e María Pita / G. Sanmartín Rei D16-1995/17 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
D16-1995/18      
      Desertos / Josep Pere Peyró; introdución e tradución de Xesús González Gómez D16-1995/18 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
D16-1995/19      
      Auto de Santiago / Afonso Álvares ; introduçâo, fixaçâo do texto e notas de Juan M. Carrasco González D16-1995/19 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
D16-1995/20      
      A virxe do cristal / Ramón Cabanillas ; introducción, edición e notas de Manuel Ferreiro e Goretti Sa D16-1995/20 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
D16-1995/21      
      Teatro brasileiro : textos de fundação / selecçâo, introduçâo e notas, Maria Aparecida Ribeiro D16-1995/21 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
D16-1995/22      
      Teatro brasileiro na Galiza / Roberto Cordovani ; ediçâo de, Eisenhower Moreno D16-1995/22 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
D16-1995/23      
      O vendedor de amendoíns / Joan Guasp ; introdución, Gabriel Sabrafín ; edición e tradución, Xesús Gon D16-1995/23 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
D16-1995/24      
      A arte do teatro / François Riccoboni ; introdución e tradución, Roberto Salgueiro D16-1995/24 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
D16-1995/25      
      Festa, teatralidade e escrita : esboços teatrais no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende / Mª Isabe D16-1995/25 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2003
D16-1995/26      
      Antonin Artaud, uma poética do pensamento / Ana Kiffer D16-1995/26 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2003
D16-1995/27      
      A música teatral / Paulino Pereiro D16-1995/27 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2003
D16-1995/28      
      Fígados de tigre : paródia de melodramas / Francisco Gomes de Amorim ; ediçao, introduçâo e notas, Ca D16-1995/28 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2003
D16-1995/29      
      Farsa dos almocreves / Gil Vicente ; introduçâo, fixaçao do texto e notas, Xoán Carlos Lagares D16-1995/29 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2003
D16-1995/30      
      Edipo / Manuel María ; introducción e edición de Miguel A. Mato Fondo D16-1995/30 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2003
D16-1995/31      
      Un chapeu de palla italiana / Eugène Labiche ; introducción, traducción e notas de de Ana Luna Alonso D16-1995/31 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2004
D16-1995/33      
      ¡Mal ollo! comedia de ambiente mariñeiro / Cándido A. González ; estudo, edición e notas de M. Ferrei D16-1995/33 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2004
D16-1995/34      
      Teatro histórico : construción dramática e construción nacional / Iolanda Ogando D16-1995/34 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2004
D16-1995/35      
      Minimalia : 20 piezas de teatro breve / Euloxio R. Ruibal ; introducción e edición de Inmaculada Lópe D16-1995/35 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2004
D16-1995/36      
      O teatro mallorquino do século XX / Antoni Nadal ; tradución e notas, Xesús González Gómez D16-1995/36 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
D16-1995/37      
      Sobre O Mariscal, de Cabanillas e Vilar Ponte / Emilio Xosé Ínsua López D16-1995/37 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
D16-1995/38      
      Noite invadida / Xesús Pisón D16-1995/38 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
D16-1995/39      
      O teatro português : estructura e transversalidade / Duarte Ivo Cruz D16-1995/39 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
D16-1995/40      
      O ritmo na dramaturxia : teoría e práctica da análise rítmica / Afonso Becerra de Becerreá D16-1995/40 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
D16-1995/41      
      Documentos para a historia do teatro galego (1919-1924) / edición e notas de Silvana Castro García ; D16-1995/41 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
D16-1995/43      
      Confusión de María Balteira / Marica Campo ; estudo introdutorio de María Pilar García Negro D16-1995/43 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
D16-1995/44      
      A costureira d'aldea / Manuel Lugrís Freire ; edición, introducción e notas de Teresa López D16-1995/44 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
D16-1995/45      
      A conquista da escola de Madhubai / Hélène Cixous ; introdución, tradución e notas de Purificación Ca D16-1995/45 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
D16-1995/46      
      Memoria crítico-bibliográfica sobre el Teatro Regional Gallego / Uxío Carré Aldao ; edición e notas d D16-1995/46 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
D16-1995/47      
      Luces fóra! / Manjula Padmanabhan ; edición bilingüe de Antía Mato Bouzas D16-1995/47 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
D16-1995/48      
      Coisas de mulheres! : (teatro reunido) / Teresa Rita Lopes D16-1995/48 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
D16-1995/49      
      O fidalgo aprendiz / Francisco Manuel de Melo ; ediçâo crítica, introduçao, notas e índice de formas D16-1995/49 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
D16-1995/53      
      Auto chamado dos Enfatriões / Luís de Camões ; edição, introdução e notas de Leticia Eirín García D16-1995/53 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2008
D16-1995/54      
      O divino sainete : (adaptación teatral da obra homónima de Curros Enríquez) / Marica Campo ; introduc D16-1995/54 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2008
D16-1995/55      
      Escritos sobre teatro i : 1916-1917 / Antonio Gramsci ; introducción, traducción e notas, Xesús Gonzá D16-1995/55 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2008
D16-1995/56      
      Escritos sobre teatro Ii : 1918-1920 / Antonio Gramsci ; introducción, traducción e notas Xesús Gonzá D16-1995/56 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2008
D16-1995/57      
      O morgado de fafe em lisboa ; O morgado de fafe amoroso / Camilo Castelo Branco ; introduçáo e ediçáo D16-1995/57 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2008
D16-1995/58      
      Doutor, por favor, máteme con xeito : (36 días da vida de Manuel Ruiz) / Xosé Teixeiro ; edición e tr D16-1995/58 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
D16-1995/59      
      Relación de noticias sobre teatro nos fondos de Biblioteca Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor" D16-1995/59 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
D16-1995/60      
      O herói incómodo : utopia e pessimismo no teatro de Hilda Hilst / Alva Martínez Teixeiro D16-1995/60 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
D16-1995/61      
      Almeida Garrett, retrato paratextual com teatro ao fundo / Iolanda Ogando D16-1995/61 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
D16-1995/62      
      O teatro en Jenaro Marinhas del Valle / Henrique Rabuñal D16-1995/62 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
D16-1995/63      
      A revolta da casa dos ídolos / Pepetela ; introdução de Francisco Salinas Portugal D16-1995/63 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
D16-1995/64      
      Matalobos / Raúl Dans D16-1995/64 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2010
D16-1995/65      
      Os malos pastores / Octave Mirbeau ; edición, introducción e tradución de María Obdulia Luis Gamallo D16-1995/65 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2010
D16-1995/66      
      Cínicas / Teresa Moure D16-1995/66 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2010
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Página de resultados   Ant Sig