Limitar la búsqueda a ejemplares disponiblesCubierta del libro
MAT. IMPRESO

Título La llengua i la literatura catalanes a les aules del segle XXI / edició a cura de Daniel Casals i Francesc Foguet

Ubicación Signatura Tipo de préstamo Estado Notas
 B.Filosofía-Depósito  K 105 / 6    PRÉSTAMO LARGO  DISPONIBLE