Limitar la búsqueda a ejemplares disponiblesMAT. IMPRESO
Autor Naqshabandī, Usāmah Nāsir

Título Makhtūtāt al-hisah wa-al-handasah wa-al-jabr fī maktabat al-mathaf al-ʻIrāqī / Usāmah Nāsir al-Naqshabandī ; Zạmyāʼ Muhammad ʻAbbās

Publicación [Baghdād] : Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, al-Muʼassasah al-ʻĀmmah lil-Āthār wa-al-Turāth, 1980
Ubicación Signatura Tipo de préstamo Estado Notas
 B.Filosofía-Depósito  ARABE 9-53    PRÉSTAMO LARGO  DISPONIBLE